Speakers

Osobnosti z oblasti vedy a technológií

01

Robyn Brown

Building Data Driven Companies

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

FOLLOW

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Simon Powell

The Future of Cloud

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

FOLLOW

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

02

Cloud Architect

03

Matthew Lyons

Easy Functional Design

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

FOLLOW

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Prednášajúci

Osobnosti z oblasti vedy a technológií

Igor Lacík

01

Ústave polymérov SAV, vedúci Oddelenia pre výskum biomateriálov

Vyštudoval Technológiu plastov a kaučuku na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave. PhD titul a DrSc hodnosť získal na Ústave polymérov SAV v Bratislave v odbore makromolekulová chémia. V rokoch 2010-2018 bol riaditeľom Ústavu polymérov SAV. Je laureátom Krištálového krídla za Medicínu a vedu (2015), Osobnosťou vedy a techniky (2018) a finalistom ESET Science Award (2019). Jeho hlavnou expertízou je identifikácia biomateriálov vo forme polymérnych mikrokapsúl pre imunitnú ochranu transplantovaných ostrovčekov v liečbe cukrovky a kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie. Jedným z jeho výstupov je výchova mladej generáciu vedcov.

Katarína Kováčová

Externý konzultant klinických štúdií

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2000 pracovala pre výskumné organizácie v Česku a na Slovensku. Od roku 2009 pôsobí ako odborníčka v oblasti regulatory affairs pre Slovensko a Česko a ako opinion líder v oblasti právnych nariadení pre vývoj liečiv. Od roku 2018 pôsobil v Slovenskej regulačnej agentúre ako vedúca oddelenia klinických štúdií, je odborníčkou na klinické štúdie na Ministerstve zdravotníctva a členkou BioHub Slovakia. Ponúka GCP školenia vyšetrovateľom, monitorom klinických štúdií a členom študijného tímu.

02

Radoslav Jonáš

03

Expert pre oblasť európskeho a národného regulačného rámca v témach biopalivá,životné prostredie a poľnohospodárstvo

V nadnárodných spoločnostiach sa z riadiacich a expertných pozícií venoval témam životného prostredia, fondov EÚ, manažmentu rizík pre oblasti chemického a stavebného priemyslu, rozvoja podnikania zahraničných spoločností v SR a okolitých krajinách. Počas takmer desaťročného pôsobenia na Ministerstve životného prostredia SR, riešil otázky týkajúce sa zmeny klímy a odpadového hospodárstva. Radoslav vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene a postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Zaujímavosť: s Radom sa nestratíš, pretože sa už roky venuje orientačnému behu...

Pavol Alexy

Vedúcim Oddelenia plastov, kaučuku a vlákien v Ústave prírodných a syntetických polymérov na FCHPT STU

Vyštudoval chémiu na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1990 mu na základe obhájenej dizertačnej práce bol udelený titul PhD, v roku 2004 sa habilitoval na docenta a v roku 2013 ho prezident SR vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore technológia makromolekulových látok. V súčasnosti pracuje ako vysokoškolský profesor na Oddelení plastov, kaučuku a vlákien Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenkej Technickej Univerzity v Bratislave. Vyše dvadsať rokov sa venuje výskumu plastov z obnoviteľných zdrojov. 

04

Andrea Basilová

05

Spolu s manželom Martinom založili pôvodný slovenský projekt Sensoneo, ktorý umožňuje spravovať odpad efektívnejšie, s väčším ohľadom na životné prostredie a kvalitu života v meste

Sensoneo kompletne sprehľadňuje celú kontajnerovú infraštruktúru a odpadové toky, automatizuje evidovanie skutočnej produkcie odpadu a optimalizuje jeho zvoz. Andrea v spoločnosti zodpovedá za celkovú online a offline komunikáciu, čím nadväzuje na svoje predchádzajúce profesionálne pôsobenie. Vďaka Sensoneo sa výborne orientuje vo viacerých oblastiach, ktoré zasahujú do problematiky odpadov ako digitalizácia, eko-dizajn, udržateľnosť a smart city. „V Sensoneo veríme tomu, že automatizácia, princíp spravodlivosti a nepriestrelné dáta sú nástroje, ktoré dokážu k motivácii na zníženie tvorby odpadu a záujmu o ekologický dopad svojho správania dostať všetkých. Aj tých, ktorých téma zero-waste a udržateľnosti z rôznych dôvodov obchádza - čo je stále drivá väčšina populácie. Na podujatí by som návštevníkov rada vysvetlila, ako súčasný neudržateľný stav vytvára príležitosti pre technologické inovácie, ktoré majú potenciál pozitívne zmeniť naše doterajšie zaužívané postupy.“ 

Matej Held

Podnikateľ, rozbiehač, ideamaker v oblasti social change

Špecialista na Project Based Learning a na aplikáciu herného dizajnu a psychológie vo vzdelávaní. Vyštudoval marketingový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vybudoval jednu z najväčších firiem na Slovenku v oblasti vzdelávania detí a mladých - Hemisféra. Dlhodobo organizuje rôzne osvetové podujatia v oblasti technológií, etiky, ekológie, inovácie a vzdelávania. Spoluzakladateľ a marketingový stratég platformy Biospher, ktorej cieľom je rozvoj biotechnologického prostredia na Slovensku. 

06

Robert Mistrík

07

Úspešný vedec, chemik, podnikateľ a politik

Rodený Banskobystričan, vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU a doktorandské štúdium absolvoval na Universität Wien v Rakúsku. Pôsobil ako hosťujúci vedec na Národnom inštitúte pre štandardy a technológie v USA a po návrate na Slovensko v roku 1998 založilfirmu HighChem, ktorej technológie využíva celá plejáda univerzít, výskumných ústavov a firiem na celom svete pôsobiacich na oblastiach biomedicíny, farmácie, kriminalistiky, ochrany životného prostredia, kontroly potravín a mnohých ďalších. Po viac ako 20 rokoch firmu predal americkému technologickému gigantu Thermo a v zapätí založil dve nové firmy. Je spoluautorom publikácie vo vedeckom časopise Nature Biotechnology, ktorý ma jeden z najvyšších impakt faktorov na svete. Bol aj prezidentským kandidátom, no zo súboja odstúpil, aby podporil iného demokratického kandidáta. Je ženatý, má dve deti a s rodinou žije v Bratislave.

Podujatie

NextScience Conference

kariérne podujatia

Dátum

17.3.2021

Miesto

Online cez Zoom

Kontakt

E: maria@nextstepscience.org

T: +421 911 010 433

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NextStep Science o.z.

Rajská 8,

811 08 Bratislava

IČO: 53394810

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now